vítejte v zóně zástupce ZŠ Bánov (2012/2013) :o)
3.A divadélko   proč divadélko?
Od první třídy se postupně se svými dětmi snažím rozvíjet dovednosti, bez kterých nabyté vědomosti nedokážeme v životě použít.

1. třída
Celý rok v první třídě, když se teď ohlédnu, vidím jako mraky příběhů. Každou volnou chvilku jsme si četli. Milují zážitkové čtení, vyprávění příběhů. Ležíme při tom na gaučích v čítárně, sedíme, běháme i tančíme … a neustále čteme, čteme ( i vyzpěvujeme) příběhy.

2. třída
Číst a porozumět čtenému považuji za základ. Takže jsme v tom pokračovali i ve druhé třídě a navíc jsme přidali psaní slohových prací. Každé pondělí první dvě hodiny jsme po celý rok tvořili krátké slohové práce. Nejprve jsme popisovali zážitky z víkendů. V posledních měsících jsme přidali veršovánky a dokončování otevřených příběhů. Jde mi o schopnost vyjádřit se. Po roce psaní narostla každému dítěti v portfoliu JEHO kniha. Vypovídá o něm a o jeho rodině. Tato knížka, kterou jsme každému dítěti z jednotlivých slohovkových listů v pracovce svázali bude mít pro žáčka kdysi hodnotu vzpomínkovou. Navíc je v tom vidět ten kvalitativní posun. V září nedokázali sestavit pořádně ani větu a teď přemýšlejí nad synonymy, aby se, probůh, neopakovali.

Ke čtení a psaní slohů jsme ve druhé třídě ještě přidali jednu dovednost. Učili jsme se rvát s problémem a neuhýbat před ním. Proto jsem je denně zaplavil mnoha logickými úkoly, kterým říkáme „íqáče“. Nezáleží mi na tom, zda problém zdárně vyřeší. Jde o to, abych od nich přestal slyšet: „Já tomu nerozumím.“ „Nejde to.“ „To nezvládnu.“ „Je to nuda.“ Chtěl jsem, aby se děti namáhaly, rvaly a hlavně hledaly nejoriginálnější a nejpraštěnější cesty k řešení.

3. třída
Ve třetí třídě přidáváme k výše zmiňovaným, ve kterých vytrvale pokračujeme, další mimoděčnou aktivitu a tou je
zdokonalování mluveného projevu.
Proto jsme se třeťáky vytvořili "divadelní společnost" a už nacvičujeme pohádky na vánoční akademii.

a slovo na závěr úvahy
Jako nejpodstatnější vidím však ve zmiňovaných a nastolených aktivitách nepolevovat, nepřestávat a pořád je uplatňovat. Není nic horšího než nestálost a přelétavost učitele od nápadu k nápadu :o)